Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wyniki konkursu ININ 2.0 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wyniki konkursu ININ 2.0

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na prowadzenie prac przedwdrożeniowych obradująca w dniu 06.05.2019 r. Rada Inwestycyjna, składająca się z przedstawicieli świata nauki i biznesu, przyznała dofinansowanie 12 projektom z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na prowadzenie prac przedwdrożeniowych obradująca w dniu 06.05.2019 r. Rada Inwestycyjna, składająca się z przedstawicieli świata nauki i biznesu, przyznała dofinansowanie 12 projektom z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Tabela 1). Łącznie do konkursu, ogłoszonego  wspólnie na Uniwersytecie oraz w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (poprzez spółkę celową Plantinova Sp. z o.o.), zgłoszono 23 technologie. Prace prowadzone będą w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Tabela 1: Lista projektów prac przedwdrożeniowych rekomendowanych do dofinasowania w ramach ININ 2.0 przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Lp.

Tytuł projektu

Kierownik/Koordynator

Liczba punktów

1.

Meble gotowe do montażu bez użycia narzędzi

prof. dr hab. Jerzy Smardzewski

92,33

2.

Materiały opakowaniowe na bazie cząstek lignocelulozowych zaklejanych środkami pochodzenia naturalnego (Opti_q_pac)

dr hab. Radosław Mirski

86,67

3.

Dostosowanie programu BIOGAZ+ do potrzeb nabywców

dr inż. Andrzej Lewicki

85,67

4.

Innowacyjna linia żywności z dodatkiem dyni wzbogaconej w wapń ukierunkowana na dietoterapię osteoporozy

prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska

81,00

5.

Innowacyjne pieczywo dla diabetyków z fermentowanymi liśćmi morwy białej

dr inż. Monika Przeor

81,00

6.

Technologia monitorowania quasi-ciągłego procesu kompostowania - „Kompost-Monitor”

dr inż. Jakub Mazurkiewicz

79,67

7.

Opracowanie biofunkcjonalnego płynu do higieny intymnej dla kobiet

dr hab. Daria Szymanowska-Powałowska

79,67

8.

Linia czekolad funkcjonalnych z preparatami z owoców derenia jako nośnik składników prozdrowotnych

dr hab. Joanna Kobus-Cisowska

76,00

9.

Prace przedwdrożeniowe dotyczące SuBFer – suplementu żelaza bogatego w ferrytynę

dr hab. Magdalena Zielińska-Dawidziak

75,33

10.

MultiMeb - multifunkcyjny mebel młodzieżowy

dr inż. Krzysztof Wiaderek

75,00

11.

Regulator odpływu wody montowany na sieci drenarskiej

dr inż. Michał Napierała

74,33

12.

Innowacyjne blendy olejów tłoczonych na zimno o określonych cechach prozdrowotnych i technicznych

dr hab. Dominik Kmiecik

71,00

 

 

Prowadzone przez zespoły badawcze prace przedwdrożeniowe realizowane będą do dnia 31.01.2020 r., natomiast pozostałe działania projektowe, skupiające się na komercjalizacji opracowywanych rozwiązań, zakończą się do dnia 31.03.2020 r.

Łączna wartość projektu wynosi 1 210 000 zł. Jednostką odpowiedzialną za koordynację i nadzór nad działaniami projektowymi ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Szczegółowe informacje o projekcie ININ 2.0 znaleźć można na stronie: https://ciitt.up.poznan.pl/Projekt-ININ-2-0,p112.html

ZałącznikRozmiar
PDF icon Wyniki konkursu ININ 2.0.pdf135.58 KB

WYDZIAŁY