Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WYSOKIE POZYCJE KIERUNKÓW UPP W RANKINGU KIERUNKÓW STUDIÓW PERSPEKTYWY 2019 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYSOKIE POZYCJE KIERUNKÓW UPP W RANKINGU KIERUNKÓW STUDIÓW PERSPEKTYWY 2019

Architektura Krajobrazu (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu) oraz Zootechnika (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to najlepsze kierunki w swoich kategoriach tegorocznego Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019. Wysokie drugie miejsca zajęły Leśnictwo (Wydział Leśny) i Dietetyka (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu). W Rankingu Uczelni Akademickich Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w kategorii uczelni rolniczych zajął drugą pozycję.

 

W 20. edycji Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019 w kategoriach kierunki rolnicze, leśne i weterynaryjne kierunki prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu znalazły się w ścisłej czołówce. W swoich kategoriach numerami jeden są Architektura Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Zootechnika Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, które zdobyły 100% punktów. Na drugich miejscach uplasowały się Leśnictwo Wydziału Leśnego oraz Dietetyka Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu znalazł się również na podium kategorii kierunków o żywieniu i żywności. W pierwszej dziesiątce w swoich kategorii znalazły się natomiast kierunki Biologia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, a także Biotechnologia oraz Ochrona środowiska Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii. Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2019 obejmuje w sumie 68 kierunków, dzięki czemu maturzyści mogą wybrać te uczelnie i wydziały, które prowadzą je na najlepszym poziomie. 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w kategorii uczelnie rolnicze zajął drugie miejsce.  Ranking Perspektyw uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy 

WYDZIAŁY