Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wystawa projektów studentów pod tytułem: „Łącząc teorię z praktyką,” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wystawa projektów studentów pod tytułem: „Łącząc teorię z praktyką,”

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki  Przestrzennej oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik serdecznie zapraszają na będących zwieńczeniem V i VI Kompleksowych ćwiczeń terenowych, które wystawę projektów studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UPP pod tytułem:  „Łącząc teorię z praktyką,”  odbyły się na terenie Kórnika. Wernisaż prac można oglądać w holu Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA do 15.02.2018.

Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 18 stycznia 2018 roku w Kórniku i zostało uświetnione obecnością Prorektora UPP prof. dr hab. inż. Krzysztofa Szoszkiewicza, burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Jerzego Lechnerowskiego,  dziekana WISGP dr hab. inż. Jerzego Bykowskiego prof. UPP, vice burmistrza Antoniego Kalisza, przedstawicieli Rady Miasta i Gminy Kórnik, radnego powiatu poznańskiego, dyrektora CRiS OAZA Wojciecha Kiełbasiewicza, pracowników Urzędu Miasta, a także kadry akademickiej wraz z kierownikiem Kompleksowych Ćwiczeń Terenowych dr hab. inż. Adamem Zydroniem.

Uroczyste otwarcie i krótką  prelekcję na temat głównych założeń wystawy, poprzedziły  przemówienia zarówno władz Uczelni, jak i przedstawicieli Gminy, którzy jednomyślnie podziękowali
i podkreślili wagę współpracy pomiędzy Uczelnią,  a organami samorządu. Gospodarze wystawy wyrazili chęć dalszej współpracy ze studentami kierunku Gospodarka Przestrzenna, a burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zaprosił ich na kolejną, już VII edycje Kompleksowych Ćwiczeń Terenowych
w kwietniu 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią z uroczystego otwarcia wystawy.

WYDZIAŁY