Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XII posiedzenie Senatu UPP – 25 października 2017 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XII posiedzenie Senatu UPP – 25 października 2017 roku

Drugie w roku akademickim 2017/2018  posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, rozpoczęło się od miłych  akcentów. JM Rektor, prof. dr hab. Jan Pikul wręczył listy gratulacyjne z okazji nadania (uroczystość wręczenia nominacji w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim,  odbędzie się 26 października) przez Prezydenta RP tytułu profesora:

  • prof. dr hab. Annie Gramzie-Michałowskiej,  Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności  Funkcjonalnej (WNZZ),
  • prof. dr hab. Iwonie Morkunas,  Katedra Fizjologii Roślin (WOAK),
  • prof. dr. hab. Maciejowi Skorupskiemu, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu (WL).

 

JM Rektor wręczył również dr. hab. Krzysztofowi Adamowiczowi  (Katedra Ekonomiki Leśnictwa) akt powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

13 października br. w Toruniu, podczas posiedzenia KRASP-u wręczono rektorom dyplomy – certyfikaty jakości kształcenia przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną dla najlepszych kierunków na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Na 500 kierunków ocenianych  tylko dwudziestu  przyznano ocenę wyróżniającą, w tym dwie najwyższe oceny dla kierunków – leśnictwo i zootechnika z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. JM Rektor w obecności członków Senatu certyfikaty  z gratulacjami przekazał dziekanom Wydziałów Leśnego i Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

 

W kolejnym punkcie obrad dziekani przedstawili wnioski o nadanie medali Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego nauczycielom akademickim i pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi. Senat w tajnym głosowaniu zaakceptował  wszystkie wnioski. Wręczenie medali nastąpi w dniu 17 listopada 2017, w Dniu Święta Patrona Uczelni, podczas uroczystej promocji doktorskiej oraz wręczenia dyplomów doktora i doktora habilitowanego.

 

Podjęta została uchwała w sprawie ustalenia wysokości nagród  imienia prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego za najlepsze prace magisterskie zrealizowane w roku akademickim 2016/2017. Wysokość nagród  została zwiększona; I.  5.000,- zł, II. 3.000,- III. 1.500 zł.

 

Senat  podjął  dwie uchwały: w sprawie zniesienia  kierunku informatyka i agroinżynieria  prowadzonego na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii, oraz o utworzeniu w roku akademickim 2018/2019 nowego kierunku informatyka stosowana na  poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia wraz z określeniem dla tego kierunku efektów kształcenia. Zmiana wynika ze zwiększonego poszukiwania przez pracodawców  absolwentów lepiej przygotowanych z zakresie informatyki stosowanej  w rolnictwie.

 

Dwie następne uchwały podjęte  przez Senat  dotyczyły:  warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na nawo utworzony kierunek  informatyka stosowana, oraz w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na nowo utworzony kierunek, na rok akademicki  2018/2019.

W komunikatach i wolnych głosach, między innymi prorektor, prof. Krzysztof Szoszkiewicz podziękował dziekanom, a za ich pośrednictwem wszystkim, którzy byli zaangażowani  w zorganizowanie  w uczelni, 29 września br. „Nocy Naukowców”.

 

Rzecznik prasowy

Foto: Jerzy Lorych

 

WYDZIAŁY