Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XIII Posiedzenie Senatu UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XIII Posiedzenie Senatu UPP

29 listopada 2017 roku. Ten dzień przejdzie do historii  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po ponad półrocznej  intensywnej pracy Rektorskiej Komisji ds.  decentralizacji finansów uczelni pod kierownictwem prorektora ds. kadr i rozwoju, prof. dr. hab. Romana Gornowicza Senat UPP podjął uchwałę w sprawie optymalizacji systemu zarządzania finansami Uczelni. 

W ubiegłorocznym dokumencie Strategia rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2016 – 2020 jednym z priorytetowych kierunków działania kierownictwa było wypracowanie zasad i przeprowadzenie decentralizacji  zarządzania finansami publicznymi. Finałem tych niełatwych zamierzeń było ostatnie posiedzenie Senatu, podczas którego, po przedstawieniu  przez przewodniczących opinii senackich komisji oraz przedstawiciela związków zawodowych, po wprowadzeniu autopoprawek i poprawek zgłoszonych przez senatorów, i po kilkugodzinnej dyskusji, Senat podjął uchwałę nr 136/2017 w sprawie optymalizacji systemu zarządzania finansami. Ta ważna z punktu funkcjonowania uczelni decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Rektor, prof. Roman Gornowicz na zakończenie  obrad dziękując wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten proces, podkreślił: - Ta dzisiejsza uchwała Senatu, dyskutowana od wielu lat, jest decyzją historyczną. Jednakże proces wdrażania zdecentralizowanego zarządzania finansami nie będzie łatwym, ale bardzo koniecznym. W obecnych realiach nie da się już zarządzać jednostką  i podejmować trafnych decyzji w oderwaniu od finansów.

W trakcie VIII posiedzenia Senat pozytywnie rozpatrzył wniosek Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej o nadaniu Laboratorium wodnemu Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej imienia prof. Józefa Bogumiła Lewandowskiego.

Rzecznik prasowy UPP

29 listopada 2017 r

WYDZIAŁY