Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XVII posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XVII posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

28 marca br. odbyło się XVII posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia przez JM Rektora, prof. dra hab. Jana Pikula gratulacji prof. dr hab. Ewie Fabisiak z okazji nadania przez Prezydenta RP tytułu profesora. „Uzyskanie tytułu traktuję jako wyróżnienie, ale i zobowiązanie do podejmowania dalszych wyzwań naukowych” – powiedziała Pani Profesor dziękując za gratulacje i wsparcie.

 

Podczas posiedzenia podjęto 8 uchwał dotyczących 3 kierunków studiów na dwóch Wydziałach. Uchwały dotyczyły min. wyrażenia zgody na utworzenie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym kierunku studiów drugiego stopnia finanse i rachunkowość oraz określenia warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2018/2019. Senacka Komisja ds. Studiów podkreśliła, że uruchomienie kierunku studiów drugiego stopnia finanse i rachunkowość stanowi cenne uzupełnienie oferty edukacyjnej UPP w zakresie nauk ekonomicznych – kształcenie w tym zakresie  należy uznać za jeden z kluczowych kierunków kształcenia, a powiązane z nim badania naukowe za wychodzące naprzeciw współczesnym potrzebom kraju i Wielkopolski.

Kolejne trzy uchwały były konsekwencją podpisanego 11.01.2018 porozumienia o utworzeniu interdyscyplinarnego kierunku neurobiologia. W związku z tym podjęto uchwałę o utworzeniu kierunku studiów interdyscyplinarnych neurobiologia na poziomie studiów drugiego stopnia, prowadzonych wspólnie przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF, Wydział Biologii UAM i I Wydział Lekarski UMP. Określone zostały również warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia na nowo utworzony kierunek studiów na rok akademicki 2018/2019.

 

Senat wyraził zgodę na podpisanie umowy o współpracy z Północnokazachskim Uniwersytetem Państwowym im. M. Kozybajewa. Jest to jeden z najstarszych uniwersytetów w Kazachstanie, który założony został w roku 1937, posiada siedem wydziałów, w tym Wydział Rolniczy, a studiuje na nim 5500 studentów. Dzięki tej współpracy studenci z Północnokazachskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Kozybajewa będą mogli podejmować studia, w szczególności drugiego stopnia, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 

Ustanowiono Medal okolicznościowy z okazji 100-lecia akademickich studiów rolniczo-leśnych. JM Rektor, prof. dr hab. Jan Pikul podkreślił, że stanowić on będzie symbol honorujący osoby, które tworzyły i budowały rangę Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wyrażona została również pozytywna opinia w sprawie kandydatury mgra Jacka Wawrzynowicza na stanowisko dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii UPP. Pan Wawrzynowicz od roku 2014 jest Dyrektorem CIiTT UPP i jego dotychczasowa praca została pozytywnie oceniona. Przewodniczący Rady Nadzorującej CIiTT, mgr inż. Robert Fabiański przedstawił pokrótce cztery lata funkcjonowania Centrum prezentując kilka liczb jako efekt tej pracy: 106 zgłoszeń patentowych, w tym 36 uzyskanych patentów, 81 wycen technologii, 5 wdrożeń wynalazków, zawarto łącznie 378 umów, w tym 99 umów sprzedaży praw do technologii.

Wszystkie uchwały podjęte podczas XVII posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP 

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

fot. I.Cieślik

WYDZIAŁY