Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XVIII posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XVIII posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

25 kwietnia br. odbyło się XVIII posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Podczas posiedzenia przyjęto 3 uchwały dotyczące studiów doktoranckich. Pierwsza z nich: w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 wprowadza min. nowe uregulowania dotyczące stypendiów dla doktoratów wdrożeniowych. W konsekwencji tej uchwały oraz w związku ze zmianami regulacji prawnych dotyczących efektów kształcenia podjęta została uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach doktoranckich. Trzecia dotyczyła uchwalenia Regulaminu Anglojęzycznych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (PULS PhD Studies), w którym wprowadzono min. możliwość rekrutacji w trakcie roku akademickiego oraz określono zasady zwalniania z opłat.

 

Ponadto Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu dotyczący zmiany dotychczasowej nazwy na nową - Technikum Środowiska. Skrócona nazwa Technikum Środowiska lepiej oddaje prowadzone w szkole kierunki kształcenia, co w przekonaniu wnioskującego wpłynie pozytywnie na rekrutację i zachęci przyszłych kandydatów do podejmowania nauki w placówce.

 

W wyniku prowadzonych kontroli na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i otrzymanych zaleceń pokontrolnych aktualizacji, zgodnie z zapisami Statutu wymagał Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W związku z tym przedstawiono zaktualizowaną i dostosowaną do Statutu wersję Regulaminu, która uzyskała pozytywną opinię Senatu.

 

Punkt dotyczący wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej przy ul. Piątkowskiej w Poznaniu o łącznej pow. około 0,6355 ha został na wniosek formalny przeniesiony na kolejne posiedzenie Senatu, które odbędzie się 23 maja br.

Wszystkie uchwały podjęte podczas XVIII posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP w Repozytorium dokumentów.

WYDZIAŁY