Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXII posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXII posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

24 października br. odbyło się XXII posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, które rozpoczęło się od wręczenia przez JM Rektora prof. dr. hab. Jana Pikula gratulacji z okazji mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego dla następujących pracowników: prof. dr hab. Doroty Cieślak, prof. dr. hab. Bartłomieja Mazeli, prof. dr hab. Małgorzaty Pomorskiej-Mól, prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, prof. dr. hab. Huberta Szramki, prof. dr. hab. Huberta Waligóry oraz z okazji powołania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Marka Houszkę.

Wręczone zostały również gratulacje z okazji powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego: dr hab. Agacie Chmurzyńskiej, dr hab. Beacie Doczekalskiej, dr. hab. Mariuszowi Sojce oraz dr hab. Dorocie Wrońskiej-Pilarek.

Senat pozytywnie rozpatrzył wnioski w sprawie nadania medali Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:  prof. dr. hab. Romanowi Kołaczowi, prof. dr. hab. Józefowi Korczakowi, prof. dr. hab. Ignacemu Korczyńskiemu, prof. dr hab. Małgorzacie Nogali-Kałuckiej,  prof. dr. hab. Januszowi Olejnikowi, prof. dr. hab. Wiesławowi Olkowi, prof. dr. hab. Leszkowi Piechnikowi, prof. dr. hab. Hubertowi Waligórze, prof. dr. hab. Feliksowi Wysockiemu.

 

Prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Prorektor ds. Nauki zaproponował utrzymanie w niezmienionej wysokości nagród  im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego za najlepsze prace magisterskie zrealizowane w roku akademickim 2017/2018. Senat w głosowaniu przychylił się do tej propozycji.

 

Podjęto siedemnaście uchwał dotyczących planowanych inwestycji Uczelni zgłoszonych do planu inwestycyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2019.

 

W związku z zakończeniem studiów stwierdzono wygaśnięcie mandatów członków Senatu przedstawicieli studentów:  Michała Szkudlarka (WNZZ) oraz Sebastiana Stachowiaka (WTD), natomiast z powodu zrzeczenia się mandatu stwierdzono wygaśnięcie mandatu członka Senatu Wojciecha Rafińskiego (WNZZ).

 

Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie zmian składu następujących komisji:  Uczelnianej Komisji Wyborczej, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

 

Na zakończenie prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą podsumował kolejną edycję Nocy Naukowców na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz przekazał na ręce Dziekanów, Kanclerza oraz kierowników jednostek ogólnouczelnianych podziękowania za zaangażowanie i wkład pracowników w to przedsięwzięcie.

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas XXII posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP.

WYDZIAŁY