Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXIX POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXIX POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

29 maja br. odbyło się XXIX posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podczas którego podjęto uchwały w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020, warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021, a także w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2023/2024.

Następnie Senat podjął uchwały związane z powołaniem szkoły doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Zarządzenie nr 35/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2019 roku) dotyczące: regulaminu szkoły doktorskiej UPP, programu kształcenia na rok akademicki 2019/2020 oraz warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej UPP na rok akademicki 2019/2020. Po podjęciu ww. uchwał prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor UPP składając gratulacje wręczył nominację na dyrektora szkoły doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr. hab. Januszowi Olejnikowi.

 

Senat wyraził zgodę na oddanie w dzierżawę części gruntów Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda na cele budowy farmy fotowoltaicznej.

 

Stwierdzono wygaśnięcie mandatu członka Senatu - dr hab. Wojciecha Juzwy (WNZZ) oraz podjęto uchwałę w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu.

 

W dalszej części posiedzenia rozpatrzone zostało Sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2018 roku przedstawione senatorom przez prof. dr. hab. Jana Pikula (podjęto sześć uchwał). Uchwalony został również Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z zakładami doświadczalnymi oraz Zespołem Szkół Przyrodniczych w Poznaniu na rok 2019.

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas XXIX posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP w repozytorium dokumentów.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY