Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXV POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXV POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

30 stycznia br. odbyło się XXV posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozpoczęte od wręczania nagród wyróżniającym się absolwentom, którzy w roku akademickim 2017/2018 przygotowali prace magisterskie o wybitnych walorach poznawczych lub praktycznych oraz ukończyli studia regulaminowo z bardzo dobrymi wynikami. 

Wręczone zostały również doktorantom i studentom dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

 

W dalszej części posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia na nowo utworzony kierunek żywienie zwierząt, na rok akademicki 2018/2019.

Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni na kadencję do dnia 31 grudnia 2020 r. Pierwsza Rada Uczelni liczyć będzie 7 osób, a w jej skład wchodzą:

 

Członkowie spoza wspólnoty UPP:

  • mgr inż. Tomasz Markiewicz
  • mgr inż. Adam Radaś
  • mgr inż. Henryk Święcicki

Członkowie spośród wspólnoty UPP:

  • prof. dr hab. Piotr Goliński (WRiB)
  • prof. dr hab.  Jacek Nowak
  • prof. dr hab. Wiesław Olek

Izabela Pańczyk – Przewodnicząca Konwentu Samorządu Studentów.

 

Na zakończenie posiedzenia Senatu podjęto uchwałę w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich oraz wyrażona została zgoda na sprzedaż nieruchomości, położonej przy ul. Piątkowskiej w Poznaniu o łącznej pow. około 0,6355 ha.

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas XXIV posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY