Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXVI POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXVI POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

6 marca br. odbyło się XXVI posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia przez JM Rektora, prof. dra hab. Jana Pikula gratulacji prof. dr. hab. Jackowi Dachowi z okazji nadania przez Prezydenta RP tytułu profesora. Pan profesor Jacek Dach jest Kierownikiem Pracowni Ekotechnologii w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Następnie uchwałą Senatu powołano mgr. inż. Tomasza Markiewicza na Przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni na kadencję do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni. Obie uchwały wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

 

W dalszej części posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej. Pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej (RDN) rozpocznie się 1 czerwca 2019 r. To nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej, a jego celem jest dbałość o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Rozpoczęcie działalności rady jest kolejnym etapem wdrażania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obejmującej także reformę systemu awansu naukowego. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład RDN ustalany będzie w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wejdzie po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny.

Zgodnie z podjętą uchwałą wskazano następujących kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej:

z dziedziny nauk rolniczych:

- prof. dr hab. Wiesław Olek - dyscyplina nauki leśne,

- prof. dr hab. Maciej Skorupski - dyscyplina nauki leśne,

- prof. dr hab. Henryk Jeleń - dyscyplina technologia żywności i żywienia,

- dr hab. Izabela Szczerbal - dyscyplina zootechnika i rybactwo,

z dziedziny nauk społecznych:

- dr hab. Bazyli Czyżewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – dyscyplina ekonomia i finanse.

 

Podjęto również uchwałę w sprawie zmiany składu Rady ds. Zakładów Doświadczalnych.

 

Na zakończenie posiedzenia Senatu prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Prorektor ds. Studiów przedstawił Sprawozdanie Rektora z funkcjonowania systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w roku akademickim 2017/2018.

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas XXVI posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP w Repozytorium dokumentów.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

 

WYDZIAŁY