Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXX POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXX POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W dniu 26 czerwca 2019 roku odbyło się XXX posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podczas którego pozytywnie rozpatrzono wniosek Rady Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. Romanowi Przybylskiemu. Pozytywnie zaopiniowano również kandydaturę prof. dr. hab. Leszka Nogowskiego na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Następnie Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

Najważniejszym punktem porządku obrad było uchwalenie Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Procedowanie rozpoczęło się od podsumowania prac Komisji Rektorskiej ds. przygotowania projektu nowego Statutu UPP, które przedstawił Przewodniczący, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak. Po wysłuchaniu opinii stałych komisji senackich, Rady Uczelni i związków zawodowych oraz dyskusji podjęta została w głosowaniu imiennym uchwała o przyjęciu Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas XXX posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP w REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY