Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXXI POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXXI POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W dniu 3 lipca 2019 roku odbyło się XXXI posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podczas którego uchwalono Regulamin studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który obowiązywać będzie od 1 października 2019 r. Jest to kolejny element wdrażania reformy szkolnictwa wyższego w naszym Uniwersytecie i stanowi formalne wypełnienie zapisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Następnie przeprowadzono głosowania nad projektami uchwał w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Ubezpieczenia  i likwidacja szkód w rolnictwie oraz w sprawie zniesienia kierunku agroturystyka na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, prowadzonego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

 

W związku z wymogiem ustawowym konieczne było również podjęcie uchwał w sprawie dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Na zakończenie posiedzenia Senatu podjęto uchwałę w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu.

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas XXXI posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP w REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

 

WYDZIAŁY