Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zajęcia profesora Michaela Grossmana na UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zajęcia profesora Michaela Grossmana na UPP

Choć na naszej uczelni wrzesień to wciąż miesiąc wakacyjnego spokoju, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach odbywały się zajęcia dla doktorantów. Pracownicy WMWZ, prof. Maciej Szydłowski oraz prof. Tomasz Strabel, wykorzystali obecność w Europie znakomitego amerykańskiego profesora Michaela Grossmana z Uniwersytetu w Illinois i zaprosili go do przeprowadzenia czterodniowych zajęć dla doktorantów i doktorantek z tematyki pisania artykułów naukowych. Profesor Grossman specjalizuje się w genetyce zwierząt i modelowaniu matematycznym. W swojej karierze naukowej przeprowadził liczne warsztaty z pisania i prezentowania artykułów, abstraktów i wyników badań naukowych, zwłaszcza w dziedzinie nauk o zwierzętach. Jest również autorem książki poświęconej temu zagadnieniu.

 

Profesor Grossman dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas czterodniowych intensywnych warsztatów prowadzonych przez 8 godzin dziennie od 17 do 20 września 2019 r. Zaproszenie profesora było ożliwe dzięki dofinansowaniu kosztów prowadzenia zajęć z ramach dwóch projektów unijnych, realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pierwszy z nich, Osiągnięcie wysokiej jakości i efektywności kształcenia na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich WMWZ Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu finansuje ostatni rocznik tradycyjnych studiów doktoranckich realizowanych wyłącznie na WMWZ. Drugi projekt Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zawiera środki na sfinansowanie udziału wykładowców z zagranicy w kształceniu studentów III stopnia – czyli doktorantów.

 

Uczestnicy zajęć wysoko ocenili możliwość udziału w zajęciach i dali wyraz swojemu zadowoleniu w ankietach ewaluacyjnych na koniec czterodniowych warsztatów.

 

 

Zajęcia dla doktorantów WMWZ w ramach obydwu ww. projektów sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Karolina Salis-Maciejewska

WYDZIAŁY