Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zakończenie cyklu wykładów dla studentów – Podsumowanie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zakończenie cyklu wykładów dla studentów – Podsumowanie

Biuro Karier po raz pierwszy w nowej strukturze, gdyż w Dziale Marketingu i Komunikacji w okresie od grudnia do końca stycznia zorganizowało cykl obowiązkowych wykładów dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych. Wybór tej grupy studentów nie był przypadkowy, gdyż jako ostatnie roczniki studiów (pomimo dostępności szerokiej oferty studiów podyplomowych) mają poczucie dużej odpowiedzialności za swoje losy zawodowe. 

Dzięki wysokiej jakości kształcenia jakie oferują studia na Uniwersytecie Przyrodniczym, nasi absolwenci są poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Aby w pełni wyposażyć naszych przyszłych abiturientów w kompleksową wiedzę praktyczną, Biuro Karier podejmuje działania, które mają pomóc w jak najlepszym przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej i „rozpracowaniu rekrutera”.

Dzięki nabyciu umiejętności właściwej „autoprezentacji i sztuce wystąpień publicznych”, jak również określeniu swojego potencjału, poprzez odbycie grupowych warsztatów z Coachem kariery, zdobycie pracy marzeń staje się łatwiejsze.

Dla uczestników wykładów chcących założyć własną firmę, przygotowane zostały wykłady zorganizowane dzięki uprzejmości dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii mgr Jacka Wawrzynowicza, pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania oraz Fundacji Rozwoju Talentów.

Pomimo szeregu zajęć organizowanych w ramach programów studiów na których studenci chętnie angażują się w pracę grupową, nabycie dodatkowych umiejętności komunikacji i współpracy w zespole umożliwi w przyszłości zwiększenie jej efektywności.

Poprzez uświadomienie sobie, tak cennego nieodnawialnego zasobu, jakim jest upływający czas, możliwe było nabycie umiejętności zarządzania sobą w czasie oraz zastosowania nowoczesnych metod organizacji czasu w celu osiągnięcia popularnego w dzisiejszych czasach „Work-Life Balance”.

Tegoroczna edycja wykładów spotkała się z dużym zainteresowaniem studentów, którzy świadomi własnej wartości i drzemiącego w nich potencjału są dobrze przygotowani do podejmowania wyzwań, piastowania odpowiedzialnych stanowisk oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Sandra Witczak
Biuro Karier

WYDZIAŁY