Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew

Zaproszenie do składania ofert na wycinkę drzew na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu informuje o możliwości składania ofert na wycinkę drzew wraz z zagospodarowaniem pozyskanego materiału:

  • topola berlińska o obwodzie pnia 195 cm rosnąca przy ul. Wojska Polskiego 31/33
  • lipa o obwodzie pnia 241 cm
  • lipa o obwodzie pnia 151 cm
  • lipa o obwodzie pnia 153 cm
  • kasztanowiec pospolity o obwodzie 317 cm

rosnących przy ul. Wojska Polskiego 48/52

 

 

Jednocześnie informujemy ,że po wyciętej  lipie o obwodzie pnia 151 cm należy wyfrezować pień oraz zabudować kostką brukową powierzchnię po wyciętym drzewie

ofertę z ceną wykonania usługi w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 31 01 2018r. na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Dział Gospodarczy i Zapatrzenia pok. 415

 

Bieżących informacji udziela pan Jacek Zieleziński telefon kontaktowy 502 032 984

z wizją lokalną włącznie

 

 

Kierownik Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Wiesław Janus

 

 

WYDZIAŁY