Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zmiana terminu uruchomienia depozytora kluczy w budynku Collegium Maximum | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zmiana terminu uruchomienia depozytora kluczy w budynku Collegium Maximum

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 02.07.18 r. „nowe zasady pobierania kluczy” Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, iż termin wydawania kart uprawniających do pobierania kluczy zostaje przesunięty na dzień 13.07.18 r. Jednocześnie informuję, że karty będą wydawane przy portierni (niska część) w godzinach od 6 30 do 11 00  przez pracowników działu.

Z poważanie 
Piotr Anioła 
z-ca kierownika DGZ . 
 

WYDZIAŁY