Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zmieniony system zarządzania finansami w UPP coraz bliżej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zmieniony system zarządzania finansami w UPP coraz bliżej

Od jesieni ubiegłego roku intensywnie pracuje Rektorska Komisja ds. decentralizacji finansów pod kierownictwem prorektora, prof. Romana Gornowicza. Od 1 stycznia 2018 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznania obowiązywać będą nowe zasady zarządzania finansami.  Z przebiegu piątkowego (20 października) spotkania kierownictwa uczelni  i członków komisji z  pracownikami uniwersytetu  zainteresowanymi  procesem  zmian, wynikało jednoznacznie, że  prace dot. wprowadzenia decentralizacji  powoli  zbliżają się do końca.  Przygotowywane są obecnie  pod względem formalno-prawnym projekty dokumentów: uchwała Senatu oraz dwa zarządzenia rektora. 

Fto: Jerzy Lorych

Na pozór system zdecentralizowanego zarządzania finansami jest dość skomplikowany, jednakże  po wysłuchaniu multimedialnej prezentacji, dokonanej przez eksperta, mgr Agnieszkę Grochot z Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, wiele niejasności zostało wyjaśnionych. Aczkolwiek z dyskusji wynikało, że w szczegółach wątpliwości istnieją i z pewnością  będą (bo muszą być) rozwiewane przez kierownictwo uczelni i zespół  przygotowujący decentralizację. 
 

Zdecydowana większość uczelni publicznych w Polsce ten system już wprowadziła (około 80 procent), i jak dotąd, rezultaty tych zmian są pozytywne. Przeniesienie znacznej części uprawnień i kompetencji  scentralizowanych na niższe szczeble zarządzania przynosi pożądane efekty. Koszty funkcjonowania  każdej uczelni z roku na rok rosną szybciej aniżeli przychody. Konieczne zatem  będzie zwiększenie  poszukiwania środków z jednoczesnym zachowaniem zwiększonego rygoru oszczędnościowego.
 

Multimedialna prezentacja zatytułowana „Wdrażanie systemu zarządzania finansami uczelni opartego o decentralizację środków finansowych – cześć II” przedstawiona przez mgr Grochot, od poniedziałku będzie zawieszona na stronie internetowej uczelni.
 

Na zakończenie  zacytuję słowa wypowiedziane w podsumowaniu piątkowego spotkania przez rektora Gornowicza – „ Niemożność nie jest niemożliwa”. Niech ta sentencja przyświeca wszystkim tym, którzy realizować będą nowe zasady zdecentralizowanego funkcjonowania uczelni, a dotyczy to nas wszystkich. Decentralizacja finansów jest koniecznością!

Odsyłam też Państwa do wywiadu z panią Agnieszką Grochot zamieszczonego w ostatnim, lipcowo-sierpniowym numerze „Wieści Akademickich” (str. 19 i 20), w którym szczegółowo omawia zasady decentralizacji  zarządzania finansami i jej zasadniczy cel.

 

Rzecznik prasowy 

 

WYDZIAŁY