Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 1000 zbiorów w repozytorium otwartych danych! | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1000 zbiorów w repozytorium otwartych danych!

W Repozytorium Otwartych Danych jest już dostępnych ponad tysiąc zbiorów danych badawczych. Ogromnie nas cieszy rosnące zainteresowanie udostępnianiem danych i umożliwianiem ich ponownego wykorzystania. Początki serwisu sięgają 2015 roku - czasu, kiedy jeszcze niewiele osób myślało o aktywnym korzystaniu z repozytoriów danych. Dzisiaj dzielenie się zasobami gromadzonymi i analizowanymi w toku badań naukowych staje się powszechną praktyką, a platformy takie jak RepOD odpowiadają na zapotrzebowanie badaczek i badaczy na ich bezpieczne, długoterminowe i bezpłatne przechowywanie.

   
RepOD był pierwszym polskim repozytorium danych badawczych. 2 lipca 2015 roku platforma rozpoczęła funkcjonowanie, a 31 lipca 2015 roku opublikowano na niej pierwszy zbiór danych. Początkowo serwis wykorzystywał oprogramowanie CKAN, zaś w roku 2020 uruchomiliśmy jego nową wersję, opartą o zmodyfikowane w ICM UW oprogramowanie Dataverse. Obecnie udostępniamy wszystkim zainteresowanym nowoczesne repozytorium danych badawczych, w pełni zgodne ze światowymi standardami.

RepOD od początku funkcjonował jako platforma bezpłatna i ogólnodostępna. Wszyscy mogą przeszukiwać i pobierać dostępne zbiory, a po założeniu darmowego konta - również deponować i udostępniać własne dane. Z repozytorium mogą korzystać zarówno indywidualni badacze, jak i instytucje zainteresowane prowadzeniem własnych kolekcji, umożliwiających gromadzenie i udostępnianie w jednym miejscu danych wytwarzanych w ramach badań prowadzonych w konkretnych uczelniach czy instytutach. Bieżącą obsługą repozytorium, w tym dbaniem o jakość gromadzonych zasobów, zajmują się członkowie naszego zespołu. Nadzór merytoryczny nad kolekcjami instytucjonalnymi sprawują same instytucje, przy naszym wsparciu. W RepOD funkcjonuje już 28 kolekcji instytucjonalnych.

Rosnąca świadomość naukowców w zakresie korzyści płynących z udostępniania danych badawczych w sposób otwarty sprawia, że do repozytorium z roku na rok zgłasza się coraz więcej osób chcących zdeponować inne niż publikacje rezultaty pracy badawczej. Naukowcy decydują się na korzystanie z naszego serwisu, by zwiększyć widoczność swoich badań oraz szanse cytowania zbiorów i powiązanych z nimi publikacji. Istotna jest także możliwość jednoznacznego określenia zasad korzystania z danych. Deponując dane w repozytorium naukowcy mogą spełnić wymagania wynikające z polityk instytucji finansujących i czasopism naukowych.

Za Platformą Otwartej Nauki.

WYDZIAŁY