Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Badanie na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego, zlecone przez PARP w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Badanie na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego, zlecone przez PARP w Poznaniu

Biuro Badań Społecznych Question Mark zaprasza przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, jednostek badawczo-rozwojowych oraz uczelni z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego do udziału w ankiecie. Celem badania jest poznanie świadomości społecznej na temat GOZ, a także rozwiązań oraz inwestycji realizowanych i wdrażanych w jej ramach. Udzielone odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.

WYDZIAŁY