Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkursy 2024 w Horyzoncie Europa | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkursy 2024 w Horyzoncie Europa

Low-disruptive renovation processes using integration of prefabricated solutions for energy-efficient buildings - celem projektu jest opracowanie nowych procesów renowacyjnych, które m.in. skrócą czas prac budowlanych, obniżą koszty finansowe (w stosunku do tradycyjnych metod), ograniczą ilość pyłów i odpadów, a także zmniejszą negatywny wpływ renowacji na różnorodność biologiczną. Maksymalny budżet projektu to aż 5 mln euro, a nabór otwarty jest do 18 kwietnia 2024 r. Więcej informacji udziela konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, p. Anna Przybysz, e-mail: Anna.Przybysz@zut.edu.pl

WYDZIAŁY