Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Spotkania biznesowe dla firm IT w służbie zdrowia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Spotkania biznesowe dla firm IT w służbie zdrowia

W dniach 18-28 kwietnia 2023 r. odbędą się spotkania online B2B poświęcone tematyce IT w medycynie (26 kwietnia 2023 r. w Berlinie). Wydarzenie skierowane jest do naukowców i przedsiębiorców, zainteresowanych budowaniem partnerstw biznesowych i poznaniem dostawców innowacyjnych technologii z całej Europy. Co najmniej dwa potwierdzone spotkania uprawniają do bezpłatnego udziału. Szczegółowych informacji na ten temat udziela konsultant Enterprise Europe Network p. Tomasz Łyżwiński, e-mail: Tomasz.Lyzwinski@zut.edu.pl

WYDZIAŁY