Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sympozjum „Towards a FAIRer World” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sympozjum „Towards a FAIRer World”

W dniu 29 marca 2023 r. odbędzie się sympozjum organizowane przez UNESCO oraz Committee on Data (CODATA) i World Data System (WDS), dwie organizacje działające przy Międzynarodowej Radzie Naukowej (International Science Council, ISC). Wydarzenie organizowane pod hasłem „Towards a FAIRer World” poświęcone będzie wdrażaniu rekomendacji UNESCO w zakresie otwartej nauki, w szczególności otwartych danych badawczych.

W ramach sympozjum zaplanowane zostały dwie sesje tematyczne łączące zagadnienia otwartej komunikacji naukowej z globalnymi wyzwaniami. Podczas sesji pt. „Data Commons for Global Challenges” omawiana będzie infrastruktura służąca do udostępniania danych zgodnie z zasadami FAIR, w tym problemy związane z zapewnieniem interoperacyjności czy odpowiadaniem na globalne wyzwania w sposób uwzględniający zasady i wartości wyrażone w rekomendacjach UNESCO. Kolejna sesja pt. „Open Science and Data Policy in Times of Crisis” w większym stopniu uwzględniać będzie możliwości, jakie daje otwarta komunikacja naukowa w reagowaniu na sytuacje kryzysowe.

Organizatorzy podkreślają, że celem sympozjum jest wskazanie kolejnych kroków w rozwijaniu ram współpracy w zakresie wdrażania zasad i wartości wyrażonych w rekomendacjach UNESCO. Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej - stacjonarnie w Paryżu oraz online. Szczegóły wraz z formularzem rejestracyjnym znaleźć można na stronie CODATA.

WYDZIAŁY