Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility OBCHODY 150 LECIA WSR IM. HALINY | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OBCHODY 150 LECIA WSR IM. HALINY

REPRINT - "WIADOMOŚĆ O SZKOLE ROLNICZEJ IMIENIA HALINY W ŻABIKOWIE"

 

Dzień Patrona Uczelni, zapisany w podstawowym akcie prawnym – Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, związany jest z datą 21 listopada 1870 roku,  czyli datą powstania Szkoły jako szczególnie ważnego wydarzenia, które mogło zaistnieć dzięki staraniom Augusta hrabiego Cieszkowskiego. Podkreślając wagę i znaczenie tradycji oraz rodowodu, z którego się wywodzimy, w 150 rocznicę powstania Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny pragniemy nadać nowe życie dziełu "Wiadomość o Szkole Rolniczej Imienia Haliny w Żabikowie", dziś prawie zapomnianemu, którego autorem był Julisz Au, pierwszy dyrektor szkoły. We wstępie do reprintu Ewa i Włodzimierz Buczyńscy przybliżyli nam dzieje powstania i niełatwe losy szkoły. 

      

 

KONFERNCJA NAUKOWA POD PATRONATEM JM REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

 

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wespół z Miastem Luboń, pod patronatem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, organizują konferencję naukową pt. Szkoła im. Haliny – 150-lecie otwarcia szkoły rolniczej w Żabikowie. Wśród kilkunastu referentów prezentowanych w grupach: „Rozważania o miejscu”; „Szkoła a wielkopolscy organicznicy”; „Wkład Szkoły im. Haliny w rozwój polskiej nauki".znajdą się trzy opracowania lubonian:

  • prof. dr. hab. Janusza Karwata – "Związki Augusta Cieszkowskiego z Żabikowem"
  • Piotra Ruszkowskiego – "Działania Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie” im. Augusta hr. Cieszkowskiego w kierunku ochrony spuścizny po Szkole Rolniczej im. Haliny"
  •  dr Doroty Molińskiej i Piotra Ruszkowskiego – „Pomnik“ żabikowskiej Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny. Wielki sukces wystawy o uprawie pszenicy zaprezentowanej w Warszawie w 1874 r.". 

Wszystkie referaty zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie przygotowanym przez Muzeum w Szreniawie.

Konferencja odbędzie się 20 listopada  o godz. 10.00.  W związku m.in. z reżimem koronawirusowym wydarzenie dostępne będzie jedynie online.

 

Link do transmisji https://www.youtube.com/channel/UC1J2rNFvRiVkVk1N2gnvxFg

 

530

     

 

O PATRONIE AUGUŚCIE HR. CIESZKOWSKIM ....

 

..."Listopad jest miesiącem, który naszej społeczności wiąże się nieodłącznie z Dniem Patrona Uczelni i zgodnie z zapisami  Statutu przypada na dzień 21 listopada. W tym dniu w 1870 roku w Żabikowie rozpoczęła swoją działalność Szkoła Rolnicza im. Haliny, po trzech latach przekształcona w szkołę wyższą. To dzięki inicjatywie i finansowemu wsparciu Augusta hrabiego Cieszkowskiego – Patrona naszej Uczelni, mogła powstać ta pierwsza polska szkoła wyższa pod zaborem pruskim, nazwana imieniem przedwcześnie zmarłej żony fundatora – Haliny. Niestety, po siedmiu latach niezwykle intensywnego funkcjonowania została zlikwidowana, jednak poziom kształcenia i jej ranga pozostały w pamięci Wielkopolan i gdy już w wolnej Polsce w 1919 roku powstawał Uniwersytet Poznański, potrzeba utworzenia na nim studiów rolniczych była oczywista.

 

Pamiętamy o wszystkich dokonaniach Augusta hrabiego Cieszkowskiego i czcimy Jego pamięć przez ustanowienie Go swoim patronem, ufundowaniem popiersia, które zdobi hol główny Collegium Maximum, odrestaurowanymi: kryptą w kościele w Wierzenicy i Kolegium Cieszkowskich w Poznaniu czy ufundowaną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu tablicą pamiątkową, która widnieje na odbudowanym Dworze w Wierzenicy:... - przekazał w liście do współnoty akademickiej JM Rektor UPP prof. dr hab Krzystof Szoszkiewicz. 

 

W nagraniach zamieszczonych poniżej o Dniu Patrona i 150-leciu  Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny opowie JM Rektor UPP, śladami Augusta hr. Cieszkowskiego przeprowadzi Włodzimierz Buczyński, regionalista i członek zespołu redakcyjnego czasopisma "Wierzeniczenia" a o Szkole Żabikowskiej oraz Patronie  jako fundatorze, społeczniku i mecenasie opowie prof. dr hab. Krzysztod Moliński z UPP, zasłużony Lubonianin, działacz i współtwórca  Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie”.

 

 

 

WIRTUALNA WYSTAWA 

150 lecie otwarcia Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie

 

 

 

 

WYDZIAŁY