Organizacja roku akademickiego w semestrze zimowym 2020/2021

 

 

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem i zaostrzeniami zasad reżimu sanitarnego zmianie ulegać mogą dotychczasowe zasady organizacji zajęć stacjonarnych. Wszelkich informacji w tym zakresie na bieżąco udzielają pracownicy poszczególnych dziekanatów i/lub prodziekani właściwi dla danego kierunku studiów. Zachęcamy również do śledzenia oficjalnych profili uczelni oraz Wydziałów na Facebooku.

 

Pozostałe kwestie zwiazane z organizacją zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 określa Zarządzenie nr 139/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 10 września 2020 r.