Program szkoleń dla pracowników/czek administracyjnych UPP

OSTATNIE DNI REKRUTACJI DO PROGRAMU SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW/CZEK ADMINISTRACYJNYCH UPP

 

Z uwagi na duże zainteresowanie programem bezpłatnych szkoleń, zdecydowaliśmy się na przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń. To już ostatnia szansa na zapisy! Na Państwa zgłoszenia czekamy do 16 września 2020 roku.

 

To już ostatnie dni rekrutacji do Programu rozwoju kadry administracyjnej i zarządczej UPP.

Wielu z Państwa ma wątpliwości czy może przystąpić do Programu, dlatego przedstawiamy wykaz jednostek UPP, których pracownicy oraz pracowniczki kwalifikują się do udziału w szkoleniach.
Są to w szczególności:

 • Dział Księgowości,
 • Dział Finansowy,
 • Dział Płac i Stypendiów,
 • Dział Ewidencji Środków Materialnych,
 • Kancelaria Ogólna,
 • Archiwum Uczelniane,
 • Ośrodek Informatyki,
 • Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia,
 • Administracja Domów Studenckich,
 • Administracja Zakładów Doświadczalnych,
 • Dział Zamówień Publicznych,
 • Dział Aparatury Naukowo-Badawczej,
 • Sekcja ds. Gospodarowania Nieruchomościami,
 • Dział Techniczny,
 • Dział Inwentaryzacji,
 • Biuro Rektora,
 • Dział Prawodawstwa Wewnętrznego,
 • Inspektorat BHP i Ochrony Pożarowej,
 • Dział Marketingu i Komunikacji,
 • Dział Osobowy i Spraw Socjalnych,
 • Dział Rozwoju Uczelni,
 • Dział Nauki,
 • Sekcja Współpracy Międzynarodowej,
 • Dział Projektów,
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 • Zakład Graficzny,
 • Dział Studiów i Spraw Studenckich,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 • Centrum Wsparcia i Rozwoju,
 • Centrum E-learningu,
 • Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej,
 • Wydawnictwo UPP,
 • Centrum Kultury Studenckiej,
 • Studium Języków Obcych,
 • Centrum Kultury Fizycznej,
 • Pracownicy administracyjni w poszczególnych katedrach wydziałów UPP,
 • Dziekanaty,
 • Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 16 września 2020 roku!

Aby zgłosić chęć udziału w Programie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online (TUTAJ). Wypełnienie formularza nie zajmuje dłużej niż 5 minut!

 

Udział w Programie jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

 

 

 

W Programie mogą wziąć udział pracownicy oraz pracowniczki kadry administracyjnej lub zarządczej, których staż pracy w UPP wynosi minimum 1 rok.

 

Tematyka szkoleń, realizowanych w trakcie Programu, związana jest z zakresem wykonywanych obowiązków na danym stanowisku. Dzięki temu szkolenia będą przestrzenią do konsultacji, okazją do wyjaśnienia wątpliwości, które pojawiają się podczas codziennej pracy.

 

Uczestnicy/czki Programu poszerzą wiedzę na temat m.in. obsługi klienta, podstaw prawnych finansowania oraz działalności uczelni wyższej, postępowań administracyjnych czy zamówień publicznych. Dodatkową propozycją jest także kurs językowy (j. angielski). Lista zaplanowanych szkoleń dostępna jest poniżej:     

 

Lista szkoleń    

 

 

Terminy przyjmowania zgłoszeń: 13.08.2020 r. – 16.09.2020 r.

 

Aby zgłosić chęć udziału w Programie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online.

Formularz zgłoszeniowy          

Przewodnik po Programie:     

Więcej informacji na temat Programu:     

 

Mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju wszystkie formy wsparcia zostaną zrealizowane w sposób pozwalający na zachowanie bezpieczeństwa.

 

Program jest realizowany w ramach trzech projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

 • „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu”,

 • „Najlepsi z natury 2.0. Zintegrowany Programu Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu”,

 • „Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz

Innowacyjnej Wielkopolski”.

 

Kontakt:

Zespół Projektu

Dział ds. Funduszy Strukturalnych

Budynek Collegium Maximum, I piętro, p. 172

tel.: +48 61 846 6295

e-mail: administracja.pka@up.poznan.pl

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny