Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Prof. dr hab. Piotr Goliński

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

 

Wydział::

Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

 

Wykształcenie:

  • profesor nauk rolniczych, 2007
  • doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomiii-łąkarstwo, 2002
  • ​doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii, 1995

 

Problematyka naukowa:

  • łąkarstwo,
  • nasiennictwo roślin łąkowych,
  • pratotechnika,
  • gospodarka pastwiskowa,
  • nawożenie użytków zielonych,
  • produkcja bioenergii z biomasy łąkowej,
  • odtwarzanie półnaturalnych łąk i zakładanie terenów zieleni o wysokich walorach przyrodniczych.

 

 

Dział Nauki

tel. +48 61 848 7005

e mail: dzial.nauki@up.poznan.pl

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny