Prorektor ds. studiów

Prof. dr hab. Piotr Ślósarz

Prorektor ds. studiów 

 

Wydział:

Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach 

 

Wykształcenie:

  • profesor nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, 2012
  • doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, specjalność hodowla zwierząt, 2004
  • doktor nauk rolniczych w dyscyplinie Zootechnika, 1993

 

Problematyka naukowa:

  • chów i hodowla zwierząt,
  • produktywność zwierząt,
  • jakość surowców i produktów w świetle różnych uwarunkowań środowiskowych,
  • wykorzystania diagnostyki obrazowej do oceny cech użytkowych zwierząt.

 

 

 

Dział Studiów i Spraw Studenckich

tel. +48 61 848 7009

e mail: dsiss@up.poznan.pl

Problematyka naukowa:

  •  

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny