Zarządzenia i komunikaty Rektora w sprawie koronawirusa

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

paragraf.jpg

ZARZĄDZENIA REKTORA

 ZARZĄDZENIE NR 139/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2020 ROKU|

 

 ZARZĄDZENIE NR 132/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU|

 

 ZARZĄDZENIE NR 82/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 29 MAJA 2020 ROKU|

 

 ZARZĄDZENIE NR 80/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 28 MAJA 2020 ROKU|

 

 ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA REKTORA NR 80/2020 REKTORA UPP

 

 ZARZĄDZENIE NR 74/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 26 MAJA 2020 ROKU|

 

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W POZNANIU
         W ZWIĄZKU ZE STOPNIOWYM PRZYWRACANIEM DZIAŁALNOŚCI UCZELNI

 

 

 ZARZĄDZENIE NR 72/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 20 MAJA 2020 ROKU
|

 

 ZARZĄDZENIE NR 64/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 15 MAJA 2020 ROKU

 

 ZARZĄDZENIE NR 42/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 2 KWIETNIA 2020 ROKU

 

 ZARZĄDZENIE NR 41/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 30 MARCA 2020 ROKU

 

 ZARZĄDZENIE NR 35/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 23 MARCA 2020 ROKU

 

 ZARZĄDZENIE NR 34/2020 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
        W POZNANIU Z DNIA 20 MARCA 2020 ROKU

 

 

KOMUNIKATY REKTORA

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny