Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility II Konferencja Naukowa pt.: Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiety - onl ine | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

II Konferencja Naukowa pt.: Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiety - onl ine

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Katedra Perinatologii i Chorób Kobiecych oraz Klinika Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu organizują II Konferencję Naukową pt.: Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiety, która odbędzie się 6 listopada 2020 w formie konferencji online.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. omówienie wybranych zagadnień nutrigenomiki oraz mechanizmów epigenetycznych w programowaniu wewnątrzmacicznym, znaczenia folianów i choliny w prawidłowym rozwoju ciąży, problematyki suplementacji witaminowej   oraz   znaczenia   prawidłowej   flory   jelitowej   i   podawania   probiotyków  u ciężarnych.

Celem  spotkania jest pokazanie aktualności problemu prawidłowego żywienia i właściwej suplementacji u  ciężarnych  oraz  umożliwienie  dyskusji  z  wiodącymi specjalista mi. Komitetowi Naukowemu i Organizacyjnemu Konferencji współprzewodniczą: prof. dr hab . Krzysztof Drews, prof. dr hab. Agnieszka Seremak-M rozikiewicz , prof. UM Jan Mazela oraz dr hab. Hubert Wolski.
W konferencji weźmie udział pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Pani  Profesor  Agata  Chmurzyńska ,  z  którą  nasza  jednostka  współpracuje.   

 

Termin: 6 listopada 2020 r.

Miejsce: Uniwersytet Medyzcny im. Karola Marcinkowskeigo w Poznaniu - on-line

 

WYDZIAŁY