Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT.,,GEOMATYKA W AKTYWNOŚCI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT.,,GEOMATYKA W AKTYWNOŚCI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH"

Konferencja adresowana jest do studentów I i II stopnia oraz doktorantów zajmujących się geomatyką, geodezją i dziedzinami pokrewnymi. Głównym celem konferencji jest zapoznanie się z obowiązującymi trendami badawczymi w naukach leśnych i przyrodniczych, a także wymiana doświadczeń pomiędzy studentami i doktorantami zrzeszonymi w kołach naukowych uczelni wyższych. Tematyka konferencji obejmuje następuijące zagadnienia: geomatyka i geodezja, GPS i GNSS, teledetekcja, fotogrametria, LiDAR i bezzałogowe statki powietrzne (UA V), modelowanie informacji przestrzennych, uczenie maszynowe w GIS - sieci neuronowe i rozpoznawanie obrazów, wykorzystanie GIS do badań środowiskowych.

 

Termin: 25-25 marca 2021

Miejsce: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

WYDZIAŁY