Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility GIS Day 2021 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

GIS Day 2021

GIS Day to coroczne święto geoinformacji, podczas którego na całym świecie odbywają się różnego rodzaju konferencje i spotkania, mające propagować nowoczesne rozwiązania w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Tegoroczna edycja jest dwudziestą organizowaną przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, lecz po raz drugi Studenckie Koło Naukowe Geografów organizuje to wydarzenie w formie zdalnej, zapewniając dostęp do ogromnych pokładów wiedzy w formie licznych prelekcji oraz warsztatów. W tym roku łącząc siły z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetem Ekonomicznym, wydarzenie nabiera charakter pierwszego, ogólno-poznańskiego święta geoinformacji. 

 

Planowane święto GIS Day Poznań 2021 jest wyjątkowym wydarzeniem - po raz pierwszy od wielu lat trzy poznańskie uczelnie współpracują ze sobą w tematyce systemów informacji geograficznej. GIS ma szerokie spektrum zastosowań, które odnoszą się do wszelkiego typu ewidencji- np. gruntów, budynków, do przetwarzania danych o infrastrukturze technicznej terenu, tj. o sieciach wodociągowych, gazowniczych, energetycznych, liniach komunikacyjnych, do analizy zjawisk związanych z monitoringiem środowiska naturalnego, w systemach planowania czy nawigacji (ruchu morskiego, lotniczego czy drogowego). Organizowane wydarzenie ma stanowić platformę do wymiany poglądów oraz opinii przez naukowców, przedsiębiorców, studentów oraz wszystkich zainteresowanych przetwarzaniem danych przestrzennych na temat rozwoju systemów GIS oraz ich praktycznych zastosowań. 

 

Termin: 17-18 listopada 2021 r.

Miejsce: online

WYDZIAŁY