Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility I Ogólnopolska Konferencja "Natura i kultura" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

I Ogólnopolska Konferencja "Natura i kultura"

Fundacja Zakłady Kórnickie wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu organizują podczas Międzynarodowych Targów POLECO I Ogólnopolską Konferencję "Nautura i kultura". Podczas konferencji poruszone zostaną inspiracje kulturowe dla postaw proekologicznych, jak i środowiskowe inspiracje dla kultury. Zestawienie tych dwóch obszarów ułatwi zrozumienie złożonych zależności człowiek-przyroda, które objawiają się zarówno użytkowaniem środowiska przyrodniczego jak i koniecznościa jego ochrony. 

 

Konferencja jest elementem Programu Drzewo Franciszka, realizowanego przez Fundację Zakłady Kórnickie w całej Polsce, którego celem jest kształtowanie międzypokoleniowej wrażliwości na sprawy ochrony środowiska i szacunku do Ziemi. 

 

Termin: 22 października 2022 r.

Miejsce: 

WYDZIAŁY