Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility III Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce „Partnerstwo nauki i przemysłu źródłem rozwoju" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

III Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce „Partnerstwo nauki i przemysłu źródłem rozwoju"

Celem konferencji jest ukazanie dorobku i możliwości środowiska naukowego działającego na rzecz gospodarki, identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw z branży „Life Sciences” oraz integracja obu środowisk.

Celem konferencji jest ukazanie dorobku i możliwości środowiska naukowego działającego na rzecz gospodarki, identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw z branży „Life Sciences” oraz integracja obu środowisk.

Tematyka konferencji obejmuje takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo i jakość żywności, żywność prozdrowotna, izolacja funkcjonalnych składników żywności i leków, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony łańcuch dostaw. 

Konferencja połączona jest z jubileiszem 60-lecia Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Termin: 9-10 czerwca 2022

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,  Biocentrum, ul. Dojazd 11.

WYDZIAŁY