Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Seminarium naukowe. Urban Forest.Las w sąsiedztwie miast | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Seminarium naukowe. Urban Forest.Las w sąsiedztwie miast

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski realizuje  cykliczne seminaria naukowe o zasięgu ogólnopolskim. Partnerem organizacyjnym jest Wydział Leśny i Technologii Drewna UPP oraz Regionalne Dyrekcje LP w Poznaniu i w Pile.   

Recenzowane referaty seminaryjne są publikowane i rozpropagowane w kraju. Istotą seminarium jest fakt, że referentami są autorzy z różnych uczelni. Odbiorcami są także nie tylko leśnicy ale szerokie grono odbiorców z różnych dyscyplin  o zróżnicowanych poglądach.  Opiekunem naukowym seminarium jest prof. Dariusz Gwiazdowicz.
 

Istnieje pilna potrzeba wypracowania strategii zarządzania zielenią miejską, lasami miejskimi tak, aby spełniały one zróżnicowane zadania. Aby były ostoją dla zmęczonych i strapionych mieszkańców miast, gdzie można poszukiwać odpoczynku i regeneracji psychicznej, ale by były także miejscem, gdzie otacza się opieką i chroni lokalną przyrodę. Taki cel przyświeca organizatorom seminarium pt. „Urban Forest. Las w sąsiedztwie miast”.

 

Termin: 16 listopasda 2021

Miejsce: Transmisja on line

WYDZIAŁY