Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility "TRiLiada" 2023 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

"TRiLiada" 2023

Celem TRiLiady jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu inżynierii rolniczej i integracja społeczności studenckiej. Duża popularność wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz duże zainteresowanie studentów innych uczelni, a także możliwość uczestnictwa on-line, ułatwiające szeroki dostęp dla publiczności spowodowały, że TRiLiada stała się wydarzeniem o zasięgu ogólnokrajowym. Nową grupę uczestników TRiLiady stanowią uczniowie techników mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z wielkopolskich szkół.

Grupę docelową wydarzenia tworzą studenci uczelni wyższych, uczniowie szkół średnich, przedsiębiorcy. 
 

 

Termin:25 maja 2023 r.

Miejsce: budynek Katedry Inżynierii Biosystemów

WYDZIAŁY