Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility V Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Eksploatacja i Oddziaływanie Zbiorników Wodnych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

V Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Eksploatacja i Oddziaływanie Zbiorników Wodnych

Celem konferencji jest stworzenie platformy do dyskusji i poszukiwania rozwiązań problemów związanych z eksploatacja, gospodarowaniem i oddziaływaniem zbiorników wodnych na środowisko przyrodnicze i gospodarkę. Konferencja stanowi pomost pomiędzy nauką a praktyką, dlatego kierowana jest do środowiska naukowego oraz inżynierów praktyków, zajmujących się aspektami związanymi z szeroko pojętą tematyką zbiorników retencyjnych oraz zagadnieniami związymi z gospodarowaniem wodą. 

 

Termin: 29-30 września 2022 r.

Miejsce: Mikorzyn-Jeziorsko

WYDZIAŁY