Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XIII Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2022 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XIII Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2022

Piknik organizowany jest w ramach  projektu „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA" (https://zielono-niebieskie.pobiedziska.pl/). Celem projektu jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawę świadomości ekologicznej i zachowań wśród mieszkańców na bardziej przyjazne.

 

To otwarta dla wszystkich, ogólnopolska impreza, podczas której hasłem DLA KLIMATU I DLA LUDZI,
w niekonwencjonalny i atrakcyjny sposób  uczestnicy poszerzają swoją wiedzę ekologiczną, a zdobyte doświadczenia przenoszą do lokalnych programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Podczas pikniku zorganizowane zostaną stoiska tematyczne oraz konkurencje opracowane przez współorganizatorów. Odbędą się również spotkania z ciekawymi osobami, zaangażowanymi w promocję ekologicznego stylu życia. Dzieci z przedszkoli oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych wezmą udział w licznych konkursach ekologicznych. Podczas Pikniku zostaną ogłoszone wyniki konkursów, w których biorą udział uczniowie szkół podstawowych: konkurs na wykonanie zaproszenia na piknik ekologiczny, konkurs „zielone miasto bez samochodu",  konkurs „Walczymy ze zmianami klimatu lokalnie, działamy globalnie.

 

Termin: 11 czerwca 2022 r.

Miejsce: Szkoła Podstawowwa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach 
ul. Kostrzyńska 23, 62-010 Pobiedziska

WYDZIAŁY