Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Znak wód wielkich w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Znak wód wielkich w Poznaniu

Pomysł przypomnienia o wielkich powodziach w Poznaniu poprzez wyeksponowanie w jednym miejscu informacji z datami i poziomami wielkich wód został wypracowany  w  Zarządzie  Oddziału Stowarzyszenia  Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Poznaniu kilka lat temu, po szerszej dyskusji w środowisku osób zajmujących się gospodarką wodną, hydrotechniką i architekturą.  W zamyśle inicjatorów taki znak wód wielkich powinien:

  • przestrzegać obecnych i przyszłych decydentów przed podejmowaniem decyzji bez dogłębnego uwzględnienia uwarunkowań hydrologicznych i hydraulicznych przepływu wód rzeki Warty w Poznaniu,
  • informować mieszkańców Poznania i turystów odwiedzających nasze miasto, jak wysokie poziomy wód występowały na Warcie w Poznaniu i zostały w różny sposób odnotowane.

Późniejsze działania w tym zakresie poprzedził opis większości znanych znaków powodziowych oraz nowe pomiary rzędnych wskazywanych przez te znaki.
W rezultacie rozpisano konkurs (dla studentów PP, UA i UPP) na znak wód wielkich (świadectwo powodzi), upamiętniający i unaoczniający poziomy tych ekstremalnych zjawisk, wielokrotnie w przeszłości tragicznych dla miasta.  Jedna z nagrodzonych prac została wytypowana do realizacji.  Znak ma powstać na prawym brzegu kanału cybińskiego poniżej mostu Biskupa Jordana. Aktualnie powstał projekt budowlany i kosztorys, a ZO SITWM podejmuje próbę realizacji tego przedsięwzięcia wspólnie z Urzędem Miasta Poznania.

 

Termin: 5 kwietnia 2022 r.

Miejsce: Poznań

WYDZIAŁY