Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Dr hab. inż. Maciej Sydor

 

Dyżur: wtorek 11:30-12:30

Budynek Technologii Drewna przy ul Wojska Polskiego 38/42, pokój 207

tel. (+48 61) 8466144

e-mail: maciej.sydor@up.poznan.pl

 

Rola i zadania

 

Sprzyja stwarzaniu osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

Osoba niepełnosprawna studiująca na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu może uzyskać:

  1. Pomoc materialną w formie stypendium specjalnego dla osoby niepełnosprawnej (niezależnie od stopnia niepełnosprawności oraz niezależnie od dochodów)
  2. Poradę i/lub pośrednictwo Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w kontaktach z dziekanami, prorektorami, wykładowcami, administracją Uczelni itp.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Profilakyki Uzależnień

dr Bogusław Stelcer

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Budynek Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu

ul. Wojska Polskiego 31/33

60-624 Poznań

Telefon+48 0-61 848 6151

E-mail: boguslaw.stelcer@up.poznan.pl

Pokój: 330

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania

prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Budynek Collegium Maximum
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Telefon+48 61 848 7377
E-mail: dariusz.pienkowski@up.poznan.pl
Pokój: 812

Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska

Budynek Collegium Maximum
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Telefon: +48 61 848 7120

e-mail: magdalena.kozera@up.poznan.pl(link sends e-mail)

Pokój: 822

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych

prof. UPP dr hab. Piotr Szulc

Budynek Biocentrum
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań

telefon: +48 61 848 7515

e-mail: piotr.szulc@up.poznan.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Kultury Studenckiej

prof. dr hab. Bogusława Waliszewska

 

Pełnomocnik Rektora ds. Doświadczeń na Zwierzętach

prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak
 

ul. Wołyńska 35
60-637 Poznań

telefon: +48 61 8486 6082
e-mail: kwnowak@up.poznan.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Edukacji Pozaakademickiej

prof. dr hab. Hubert Waligóra

Budynek Biocentrum
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań

telefon: +48 61 846 6136
e-mail: hubert.waligora@up.poznan.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr inż. Jarosław UIglis

Budynek Katedry Turystyki Wiejskiej
ul. Witosa 45
60-693 Poznań

tel:  61 846 6218
e-mail: jaroslaw.uglis@up.poznan.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Zakładów Doświadczalnych

prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz

Kolegium Cieszkowskich 
Katedra Ekonomiki Leśnictwa

ul. Wojska Polskiego 71C
 

tel: 61 848 7688
e-mail: krzysztof.adamowicz@up.poznan.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Uczelniami Chińskiej Republiki Ludowej

prof. dr hab. Roman Hołubowicz

Budynek Kolegium Zembala
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań

telefon: +48 61 848 7927
e-mail: roman.holubowicz@up.poznan.pl

 

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Uczelniami Republiki Kazachstanu

prof. dr hab. Roman Hołubowicz

Budynek Kolegium Zembala
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań

telefon: +48 61 848 7927
e-mail: roman.holubowicz@up.poznan.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Uczelniami Krajów Afrykańskich

prof. dr hab. Jean Diatta

Budynek Chemii Rolnej
ul. Wojska Polskiego 71F
60-625 Poznań

tel: +48 61 848 7783
e-mail: jean.diatta@up.poznan.pl

Społeczny Inspektor Pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

mgr inż. Łukasz Masewicz

tel. kontaktowy: +48 501 413 598

adres mailowy sip@up.poznan.pl

 

Zakres zadań:

Kontrola i nadzór przestrzegania prawa pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Pełnomocnik Rektora ds. Otwartego Dostępu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Radosław Juszczak (od lutego 2020)
 

Budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań

tel.+48 61 846-6552
email: radoslaw.juszczak@up.poznan.pl