Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Dr inż. Maciej Sydor
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dyżur: wtorek 11:30-12:30

 

Budynek Wydziału Technologii Drewna
przy ul Wojska Polskiego 38/42, pokój 207
60-637 Poznań
tel. (+48 61) 8466144
e-mail: sydor@up.poznan.pl

 

Rola i zadania

 

Sprzyja stwarzaniu osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

Osoba niepełnosprawna studiująca na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu może uzyskać:

  1. Pomoc materialną w formie stypendium specjalnego dla osoby niepełnosprawnej (niezależnie od stopnia niepełnosprawności oraz niezależnie od dochodów)
  2. Poradę i/lub pośrednictwo Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w kontaktach z dziekanami, prorektorami, wykładowcami, administracją Uczelni itp.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Profilakyki Uzależnień

dr Bogusław Stelcer

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Budynek Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu

ul. Wojska Polskiego 31/33

60-624 Poznań

Telefon+48 61 846 6051
E-mail: boguslaw.stelcer@up.poznan.pl

Pokój: 330

 

Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania

prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Budynek Collegium Maximum
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Telefon+48 61 848 7377
E-mail: dariusz.pienkowski@up.poznan.pl
Pokój: 812

Pełnomocnik Rektora ds. społecznej odpowiedzialności uczelni

prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska

Budynek Collegium Maximum
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Telefon: +48 61 848 7120

e-mail: magdalena.kozera@up.poznan.pl(link sends e-mail)

Pokój: 822

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych

dr hab. Hieronim Jankowiak

Pełnomocnik Rektora ds. Kultury Studenckiej

prof. dr hab. Piotr Goliński

(Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego)

 

Pełnomocnik Rektora ds. Doświadczeń na Zwierzętach

prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak

 

Pełnomocnik Rektora ds. edukacji pozaakademickiej

prof. dr hab. Hubert Waligóra

 

Pełnomocnik Rektora w sprawach związanych ze współpracą UPP w Poznaniu z Chińską Republiką Ludową

prof. dr hab. Roman Hołubowicz

 

Pełnomocnik Rektora w sprawach związanych ze współpracą UPP z Republiką Kazachstanu

prof. dr hab. Roman Hołubowicz

Pełnomocnik Rektora w sprawach związanych ze współpracą UPP z krajami Afryki

prof. dr hab. Jean Diatta

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny