Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje

                                                                                                          Poznań 26.08.2020r.

 

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na mycie okien w budynkach Uczelni- 13części, wybrano poszczególnych Wykonawców:

 

- w zakresie części 1 tj. Rektorat ul. Wojska Polskiego 28 -część wysoka oraz część niska  Budynek Brygady Ogrodniczej, ul. Szydłowska 51- ofertę firmy CLEAN GLASS SERVICE Marian Jankowiak, ul. 17 Stycznia 5/1, 64-360 Zbąszyń

Osoba odpowiadająca za realizację usługi - administrator obiektu p. Jarosław Kijanowski tel. 7067 lub tel. kom. 508-350-387

 

- w zakresie części 2 tj. Collegium Gawęckiego ul. Wołyńska 33, Budynek Katedry Fizjologii Roślin ul. Wołyńska 35 oraz Budynek Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej ul. Szydłowska 43 - ofertę firmy CLEAN GLASS SERVICE Marian Jankowiak, ul. 17 Stycznia 5/1, 64-360 Zbąszyń

Osoba odpowiadająca za realizację usługi - administrator obiektu p. Jarosław Kijanowski tel. 7067 lub tel. kom. 508-350-387

 

- w zakresie części 3 tj. Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50, Zakład Inżynierii Systemów Energetycznych ul. Wojska Polskiego 50, Hala Instytutu Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50 oraz Budynek WRiB ul. Szydłowska 50 - ofertę firmy KRISTALLGLASS Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12 lok. 21, 03-713 Warszawa

Osoba odpowiadająca za realizację usługi - administrator obiektu p. Jarosław Kijanowski tel. 7067 lub tel. kom. 508-350-387

 

- w zakresie części 4 tj. CLEAN GLASS SERVICE Marian Jankowiak, ul. 17 Stycznia 5/1, 64-360 Zbąszyń

Osoba odpowiadająca za realizację usługi - administrator obiektu p. Jarosław Kijanowski tel. 7067 lub tel. kom. 508-350-387

 

- w zakresie części 5 tj. Budynek Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności ul. Wojska Polskiego 48 - ofertę firmy KRISTALLGLASS Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12 lok. 21, 03-713 Warszawa

Osoba odpowiadająca za realizację usługi - administrator obiektu p. Jarosław Kijanowski tel. 7067 lub tel. kom. 508-350-387

 

- w zakresie części 6 tj. Budynek Wydziału Nauk o Żywności iŻywieniu ul. Wojska Polskiego 31/33 oraz Budynek Katedry Biochemii i Analiz Żywności ul. Mazowiecka 48 - ofertę firmy CLEAN GLASS SERVICE Marian Jankowiak, ul. 17 Stycznia 5/1, 64-360 Zbąszyń

Osoba odpowiadająca za realizację usługi - administrator obiektu p. Waldemar Stawiarski tel. 6756 lub tel. kom. 502-033-126

- w zakresie części 7 tj. Budynek Collegium Cieszkowskich ul. Wojska Polskiego 71C, Budynek Katedry Chemii Rolnej i Geochemii Środowiska ul. Wojska Polskiego 71F, Budynek Wydziału Leśnego Dworek+ Łącznik ul. Wojska Polskiego 71E,D, Budynek Katedry Chemii ul. Wojska Polskiego 75 oraz Budynek DS. „Przylesie” Pracownia PR.REG. ul. Wojska Polskiego 85 - ofertę firmy  KRISTALLGLASS Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12 lok. 21, 03-713 Warszawa

Osoba odpowiadająca za realizację usługi - administrator obiektu p. Sławomir Kaczmarek tel.6114 lub tel. kom. 505-030-391

 

- w zakresie części 8 tj. Budynek Biocentrum ul. Dojazd 11 - ofertę firmy KRISTALLGLASS Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12 lok. 21, 03-713 Warszawa

Osoba odpowiadająca za realizację usługi - administrator obiektu p. Mirosław Kajko tel. 7059 lub tel. kom. 505-030-380

 

- w zakresie części 9 tj. Hala Sportowa ul. Dojazd 7 oraz budynek Biblioteki Głównej ul. Witosa 45 - ofertę firmy KRISTALLGLASS Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12 lok. 21, 03-713 Warszawa

Osoba odpowiadająca za realizację usługi - administrator obiektu p. Mirosław Kajko tel. 7059 lub tel. kom. 505-030-380

 

- w zakresie części 10 tj.  Collegium Zembala ul. Dąbrowskiego 159 oraz Collegium Zembala Nowe ul. Botaniczna 4 - ofertę firmy KRISTALLGLASS Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12 lok. 21, 03-713 Warszawa

Osoba odpowiadająca za realizację usługi - administrator obiektu p. Sławomir Kaczmarek tel.6114 lub tel. kom. 505-030-391

 

- w zakresie części 11 tj. Budynek Wydziału Inżynierii Środowiska Wejście A-E, ul. Piątkowska 94 oraz Budynek ADM. ul. Dożynkowa 9 Blok „G”  - ofertę firmy KRISTALLGLASS Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12 lok. 21, 03-713 Warszawa

Osoba odpowiadająca za realizację usługi - administrator obiektu p. Arkadiusz Golon tel. 6622 lub tel. kom. 602-342-855

- w zakresie części 12 tj. Budynek Katedry Żywienia Roślin ul. Zgorzelecka 4, Pałac ul. Zgorzelecka 4 oraz Budynek Biurowy T-14 ul. Zgorzelecka 4 - ofertę firmy KRISTALLGLASS Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12 lok. 21, 03-713 Warszawa

Osoba odpowiadająca za realizację usługi - administrator obiektu p. Sławomir Kaczmarek tel.6114 lub tel. kom. 505-030-391

 

- w zakresie części 13 tj. Budynek Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców ul. Słoneczna 1, Złotniki - ofertę firmy KRISTALLGLASS Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12 lok. 21, 03-713 Warszawa

Osoba odpowiadająca za realizację usługi - administrator obiektu p. Sławomir Kaczmarek tel.6114 lub tel. kom. 505-030-391

 

Prace odbywać się będą na przełomie września i października.

WYDZIAŁY