Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dział Płac i Stypendiów zawiadamia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Płac i Stypendiów zawiadamia

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dział Płac i Stypendiów uprzejmie zawiadamia, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1205) poinformował, że wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. wynosi 0,93 % podstawy jej wymiaru.

W związku z powyższym składki ZUS opłacane przez zakład pracy obecnie wynoszą 19,64 %  z tego:

  • składki na ubezpieczenie emerytalne – 9,76%
  • składki na ubezpieczenie rentowe – 6,5%
  • składki na ubezpieczenie wypadkowe – 0,93%
  • składki na fundusz pracy – 2,45%.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Komunikat o wypadkowym2021.pdf201.97 KB

WYDZIAŁY