Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Informacja w sprawie świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej i mobilnego internetu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Informacja w sprawie świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej i mobilnego internetu

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej i mobilnego internetu usługę świadczyć będzie firma ORANGE Polska Spółka Akcyjna.

Wykonawca zobowiązuje się na świadczenie przedmiotu umowy w ramach następującego cennika:

 1. cena jednostkowa abonamentu miesięcznego „no limit” za usługi głosowe (GŁOS+SMS+MMS) 1,00 zł netto w ramach, którego Wykonawca będzie realizował, na terenie kraju:
  1. Połączenia głosowe, do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych operatorów krajowych bez limitów czasowych
  2. Wysyłanie SMS na numery krajowe (z wyłączeniem usług SMS na e-mail, SIMextra, oraz SMS o podwyższonej płatności, do wszystkich sieci komórkowych operatorów krajowych bez limitów ilościowych,
  3. Wysyłanie MMS na numery krajowe (z wyłączeniem usług MMS na e-mail, SIMextra, oraz MMS o podwyższonej płatności, do wszystkich sieci komórkowych operatorów krajowych bez limitów ilościowych.
 2. cena abonamentu miesięcznego krajowej transmisji danych o transferze min. 6 GB, (INTERNET – 6GB) 1,50 zł netto,
 3. cena abonamentu miesięcznego krajowej transmisji danych o transferze min. 12 GB, (INTERNET – 12GB) 2,00 zł netto,
 4. cena abonamentu miesięcznego krajowej transmisji danych o transferze min. 48 GB, (INTERNET – 48GB) 3,00 zł netto,
 5. cena abonamentu miesięcznego transmisji danych o transferze min. 660 MB w ramach usługi roamingu – Kraje UE do Polski oraz UE do UE, 10,00 zł netto,
 6. Korzystanie z usług w roamingu w Strefie UE:
 1. cena za minutę połączenia głosowego 0,13 zł netto,
 2. cena za transmisję pojedynczego SMS 0,04 zł netto,
 3. cena za transmisję pojedynczego MMS 0,02 zł netto.

 

Osoba odpowiadająca za realizację umowy - p. Beata Kowalska-Sierzant tel. 61-848-7058

e-mail: beata.kowalska@up.poznan.pl

WYDZIAŁY