Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Katalog zakupów towarów i usług dopuszczonych do sfinansowania ze środków przeznaczonych na ochronę zbiorową lub indywidualną przeciwko zakażeniu pracowników koronawirusem SARS-CoV-2 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katalog zakupów towarów i usług dopuszczonych do sfinansowania ze środków przeznaczonych na ochronę zbiorową lub indywidualną przeciwko zakażeniu pracowników koronawirusem SARS-CoV-2

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

L.p. RH-18-132-2020

Ochrony zbiorowe

 1. Płyny dezynfekujące do rąk z atestem i kartą charakterystyki*
 2. Środki  chemiczne przeciwwirusowe do powierzchni z atestem i kartą charakterystyki*
 3. Dozowniki ręczne i automatyczne do środków dezynfekujących
 4. Inne urządzenia odkażająco-dezynfekujące do pomieszczeń z aprobatą techniczną producenta jako przeciwwirusowe (do 5 tyś brutto)
 5. Osłony przezroczyste, taśmy samoprzylepne do oznaczeń, piktogramy, plakaty informacyjne, inne materiały służące przekazaniu informacji wizualnej lub nakazu/zakazu
 6. Materiały i narzędzia służące wykonaniu przegród, osłon, ścianek i innych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem epidemicznym siłami własnymi jednostki
 7. Usługi związane z odkażaniem i przeglądem urządzeń klimatyzacyjnych lub wentylacyjnych
 8. Usługi dezynfekcji, odkażania, dekontaminacji inne o podobnym znaczeniu
 9. Inne niewymienione, nietypowe rozwiązania techniczne i usługi po wcześniejszym, przed zakupowym uzyskaniu akceptacji  Inspektoratu BHPiOP lub Kwestury

 

Ochrony indywidualne

 1. Przyłbice przezroczyste, osłony twarzy
 2. Maseczka chirurgiczna lub bawełniana osłona dróg oddechowych
 3. Półmaska z tworzywa sztucznego  - osłona ochrona dróg oddechowych
 4. Gogle lub okulary ochronne inne osłony oczu
 5. Rękawiczki
 6. Fartuchy jednorazowe lub kombinezony
 7. Ochraniacze na obuwie
 8. Obuwie specjalistyczne niezbędne w trybie  szczególnym np. odkażanie powierzchni z użyciem preparatów do dekontaminacji (po uzgodnieniu przed zakupowym z Inspektoratem BHPiOP)
 9. Inne niewymienione, nietypowe środki ochrony indywidualnej lub rozwiązania techniczne po wcześniejszym, przed zakupowym uzyskaniu akceptacji  Inspektoratu BHPiOP lub Kwestury

 

Pozakatalogowe zakupy lub usługi powiązane na przykład z wykonywaniem pracy w trybie zdalnym (Rozdział II, art. 3 specustawy) wymagają uzgodnień i akceptacji przed zakupowych
z Kierownikiem Inspektoratu BHPiOP oraz  Kwesturą jako rozwiązania szczególne  (np. potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 lub kwarantanna pracownika, lub osób z nim zamieszkujących). W kwestiach niejasnych interpretacyjnie lub szczególnych sytuacjach nagłych, zgody na zakup lub usługę płatną ze środków finansowych przeznaczonych na walkę z koronawirusem może udzielić  Przewodniczący Zespołu ds. monitorowania funkcjonowania UPP w czasie epidemii, Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr. hab. Roman Gornowicz.

 

 

Podstawa prawna:

 1. Dz.U.2020.0.374 - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322).
 1. *) Preparaty przeznaczone do dezynfekcji są produktami biobójczymi i zgodnie z prawem muszą posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót, wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Tylko produkt posiadający pozwolenie (którego numer musi znajdować się na etykiecie jest produktem), gwarantuje, że jego działanie wirusobójcze zostało potwierdzone badaniami. Użytkownik winien posiadać kartę charakterystyki, w formie papierowej lub elektronicznej, którą ma obowiązek udostępnić sprzedawca lub producent produktu.
ZałącznikRozmiar
PDF icon Katalog zakupów i usług COVID19.pdf650.7 KB

WYDZIAŁY