Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

P.T. Kierownicy Jednostek  i Komórek Organizacyjnych Uczelni

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W miejscu

 

W związku z Zarządzeniem nr 64/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 maja 2020 roku odnośnie uruchomienia od dnia 1 czerwca 2020 roku labolatoriów UPP oraz podjęcia działań z tym związanych tj. zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie prosi o składanie zapotrzebowań na zakup:

  1. Mydła w płynie
  2. Środków dezynfekujących
  3. Maseczek
  4. Przyłbic
  5. Rękawiczek
  6. Innych wskazanych środków do dezynfekcji i zabezpieczenia

Przedmiotowe zapotrzebowanie należy przesłać elektronicznie na adres: janus@up.poznan.pl
z podaniem jednostki zamawiającej oraz wskazaniem źródła płatności.

 

 

Z poważaniem

Kierownik Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Wiesław Janus

WYDZIAŁY