Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

KOMUNIKAT Działu Osobowego i Spraw Socjalnych w sprawie otrzymania świadczenia z ZFŚŚ na wczasy pod gruszą

Dział Osobowy i Spraw Socjalnych informuje pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, że wypłata świadczeń na tzw. wczasy pod gruszą nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o przychodach, z pominięciem składania wniosków o wypłatę świadczenia i potwierdzeniem zaplanowanego urlopu wypoczynkowego.

Wypłata dla pracowników uczelni, którzy złożyli oświadczenie o przychodach nastąpi 20 lipca br.

Jednocześnie  informujemy pracowników, których dzieci korzystały lub korzystać będą w tym roku ze zorganizowanej formy wypoczynku , że istnieje możliwość zwolnienia z  podatku od wypłacanego świadczenia na dziecko. Osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca  fakturę i oświadczenie bądź deklarację, że planują zorganizowany wypoczynek dla swojego dziecka i w związku z tym proszą o wypłatę świadczenia w terminie późniejszym niż 20 lipca, zgodnie z zał.

mgr Dorota Wiatr
Kierownik Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

WYDZIAŁY