Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych dotyczący badań okresowych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych dotyczący badań okresowych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych z dnia 5 czerwca 2020 roku, dotyczący badań okresowych.

  1. W związku ze wznowieniem działalności Przychodni Medycyny Pracy w Poznaniu ul. Szylinga 1, przypominamy o obowiązku wykonania badań okresowych.
    Zgodnie z Kodeksem pracy art. 211 pkt 5 oraz Regulaminem pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu § 47 pkt 5, do podstawowych obowiązków pracownika należy poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym badaniom (…).
  2. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku, zachowują ważność nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. (art. 31 m z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz.568)

 

Brak aktualnych badań lekarskich spowoduje odsunięcie od świadczenia pracy, co skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia.

 

Kierownik Działu Osobowego i Spraw Socjalnych
mgr Dorota Wiatr

ZałącznikRozmiar
PDF icon Komunikat.pdf62.59 KB

WYDZIAŁY