Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KOMUNIKAT Inspektoratu BHP i OP – Szkolenia BHP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KOMUNIKAT Inspektoratu BHP i OP – Szkolenia BHP

Informujemy, że w dniu 7 września oraz 17 września br. w godzinach 8:00 do 14:00 odbędą się  szkolenia OKRESOWE  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szkolenia odbędą się w salach wykładowych BIOCENTRUM przy ul. Dojazd 11. Zgłoszenia pracowników prosimy wysyłać na maila lub zgłaszać telefonicznie, podając imię nazwisko, jednostkę, stanowisko, wybraną datę szkolenia.

Po zgłoszeniu i zapisaniu się na listę, obecność na szkoleniu obowiązkowa !

UWAGA!

Ze względu na epidemię COVID19 obowiązuje ograniczenie – maximum 50 osób w grupie
z zachowaniem właściwych zasad higienicznych oraz dystansu społecznego.

W szkoleniach  może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą chorą, odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

Obowiązkiem szkolenia objęci są:

  1. Pracownicy, którzy rozpoczęli pracę w UPP - nie odbyli szkolenia  OKRESOWEGO w UPP lub nie przedłożyli ważnego zaświadczenia o szkoleniu OKRESOWYM  od innego pracodawcy.
  2. Pracownicy u których kończy się ważność szkoleń okresowych tj.:
    5 lat -  Kierownicy  jako osoby kierujące podległymi pracownikami,  pracownicy administracyjno-biurowi, nauczyciele i wykładowcy.
  3. 3 lata - Pracownicy techniczni lub pracownicy laboratoriów.
  4. 1 rok - Pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne.

 

(Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się np.: prace z czynnikiem chemicznym rakotwórczym, mutagennym, stężonymi kwasami, obsługa podręcznych magazynów odczynników, Szkodliwym Czynnikiem Biologicznym, prace na wysokościach, w zbiornikach).

 

Uprzejmie proszę Kierowników jednostek organizacyjnych i komórek do oddelegowania na szkolenie OKRESOWE, pracowników objętych tym obowiązkiem, w podanym wyżej terminie.

 

Podstawa prawna:
I. Ustawa - Kodeks Pracy Art. 237 3
§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

 

Informacji w sprawie szkoleń udziela oraz zapisy prowadzi:
st. spec. mgr inż. Bernadeta Bobak  tel. 61 848 78 92,       e-mail: bhp@up.poznan.pl

 

Z poważaniem

Kierownik Inspektoratu BHP i OP/

Kierownik szkolenia

Robert Filas

WYDZIAŁY