Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Kwestury | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Kwestury

W związku ze zbliżającym się końcem roku obrachunkowego, uprzejmie informuję,
iż termin przekazania do realizacji wszelkich zobowiązań finansowych Uczelni za 2020r.
(m. in. faktur, delegacji krajowych i zagranicznych, faktur potwierdzających udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, rozliczania zaliczek imiennych itp. ) upływa dnia

18.12.2020r.

 

Termin ten, dotyczy również przyjmowania dokumentów dotyczących projektów badawczych, które muszą zostać uregulowane w bieżącym roku kalendarzowym oraz tych, które mają wyodrębnione rachunki bankowe.

Po tym terminie dokumenty  dotyczące tych projektów nie będą mogły być przyjęte do realizacji.

 

W uzasadnionych przypadkach ostateczny termin oddawania dokumentów dot. 2020 roku bezwzględnie upływa z dniem 08 stycznia 2021 roku ( z WYŁĄCZENIEM dokumentów,
o których mowa powyżej).

 Po tym terminie dokumenty finansowo- księgowe dot. 2020 roku, wymagać będą pisemnej akceptacji JM Rektora.

ZałącznikRozmiar
PDF icon skan508.pdf393.39 KB

WYDZIAŁY